Bangsa Jin pun menangisi Al-Husein

Kitab al-Bidayah wa nihayah oleh ibn katsir juz 5 hal 709 terbitan dar al-fikr bairut cetakan pertama tahun 2005.
Imam Ahmad berkata, telah menceritakan pada kami Abdul Rahman bin Mahdi dari muslim dari Ammar yang berkata, “Aku mendengar Ummu Salamah berkata, Aku mendengar bangsa jin menangis untuk Al-Husein dan aku mendengar bangsa Jin meratapi al Husein.”
BAGAIMANA MUNGKIN KITA TIDAK MENANGISI MUSIBAH YANG MENIMPA AL HUSEIN SEMENTARA DARI KALANGAN JIN PUN MEREKA MENANGIS ATAS TRAGEDI YANG MENIMPA AL HUSEIN

Allahumma Sholi ‘Ala Muhammad Wa Aali Muhammad