Diantara Kemuliaan Rasulullah SAW (bagian ketujuh)

Kitab Syarh Al Alamah Zarqoni, A’la Al Mawahib (karya Al Qostholani) jilid 1 halaman 8, cetakan pertama 1196M/1417H, terbitan Daarul Kutub Al Ilmiyah.

Dalam jilid pertama ini adalah tentang tarjamah / biografi : Siapakah Alamah Zarqoni itu, dia adalah seorang yang berasal dari Mesir Al Azhar bermadzhab Maliki dia seorang Imam dan Pakar Hadis, dan pada kitab yang sama Jilid 12 Halaman 178, dikatakan dalam kitab ini tentang Keutamaan Ziarah ke Kubur Rasulullah SAW.

Ziarah kepada Kubur Rasulullah SAW adalah termasuk cara yang paling agung dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Allahumma Sholi ‘Ala Muhammad wa Aali Muhammad