Diantara Kemuliaan Rasulullah SAW – Manfaat Menziarahi Kubur Nabi SAW (bagian keenam)

Kitab Talkhis Al-Habir Fi Takhriji Ahaditsi Ar Rafi’il Kabir, karya Ibn Hajar Al Asqolani Asy Syafi’i, Jilid Ke2 Halaman 570, cetakan ke2 tahun 2006 M/ 1427 H, terbitan Daarul Kutub Al-ilmiyyah.

Rasulullah SAW menjanjikan syafa’at beliau bagi orang yang menziarahi beliau SAW pada hari kiamat nanti.

Allahumma Sholi ‘Ala Muhammad Wa Aali Muhammad