Fatimah Az Zahra as, Diantara Kemuliaan Beliau as : “Fatimah Penghulu Wanita Seluruh Alam.”

Kitab Mustadrak A’la Shohihayn (Mustadrak Al-Hakim) karya Al-Hakim An Naisaburi Jilid Ke 3 Halaman 366, Hadis No : 4800,Cetakan Tahun 2002M/1422H, Terbitan Daarul Fikr.

Dalam Kitab Ini Diriwayatkan Hadis Nabi saw Mengenalkan kepada Umat Islam tentang Kedudukan Putri Beliau saw yaitu Fatimah Az Zahra, Bahwa Fatimah Az Zahra as adalah PENGHULU WANITA SELURUH ALAM Dan Juga PENGHULU PARA WANITA UMAT INI Dan Juga PENGHULU PARA WANITA ORANG-ORANG YANG BERIMAN.
Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Aisyah.

Semoga Kita semakin mengenal dan Mengetahui Hak Sayyidah Zahra as.

Allahumma Sholi ‘Ala MUhammad Wa Aali Muhammad