Fatimah a.s : Siapakah Diantara Wanita Mulia Di Alam Ini ?

Di dalam kitab Sunan At Tirmidzi Tahqiq Al Albani ,Halaman 872 Hadis No: 3878, Cetakan ke 2 Thn 2008M/1429H, Terbitan Maktabah Ma’arif Riyadh
Juga Dalam Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Tahqiq Syua’ib Al Arnauth jilid 19 hal 383, Cetakan ke 2 Thn 2008M/1429H, Terbitan Muasasah Ar Risalah

Nabi saw Bersabda tentang Para Pemuka Wanita Di Alam Semesta
(Hadis Shohih )

Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad