Benarkah Orangtua Nabi Saw Mati Dalam Keadaan Kafir ? Bagian Kelima

Kitab Musnad Ahmad Karya Imam Ahmad bin Hanbal, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Jilid ke 2 halaman 231- 232, Cetakan tahun 2012M/1433H, Terbitan Daarul Hadis Al Qohiroh.

Dalam Kitab Ini Memuat Hadis Shohih tentang keimanan Kedua orangtua Rasulullah saw melalui Lisan Rasulullah saw sendiri…

Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad