Imam Ali al Hadi a.s Dalam Pandangan Ulama Ahlusunnah

Kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, karya ibn katsir, jilid 7 hal 386, terbitan Dar Al-Fikr 2005:
Dan Juga :
Kitab Tarikh Al-Islam, karya Adz-Dzahabi, jilid 19 halaman 153, terbitan Al-Maktabah At-Taufiqiyah:

Terdapat Biografi Imam Ali al-Hadi a.s

اللهم صل على محمد و آل محمد

Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad