Seperti Apakah Perhatian Nabi saw Terhadap Kedua Cucunya ?

Kitab Musnad Ahmad karya Imam Ahmad bin Hanbal Tahqiq Syua’ib Al-Arnauth, jilid 38 halaman ,Cetakan Ke 2 Tahun 2008M/1429H terbitan Muasasah Ar Risalah.
Dalam Kitab ini terdapat riwayat yang kuat tentang perhatian Nabi saw kepada Al-Hasan dan Al Husein.

اللهم صل على محمد و آل محمد
Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad