Siapakah Yang Menzholimi al Husain a s Dalam Pandangan Ulama Muslimin ?

Kitab Al Bidayah Wa An Nihayah Karya Ibn Katsir Jilid 5, Halaman 700, Cetakan Ke 1 Tahun 2005M/1425-1426H, Terbitan Daarul Fikr.
Dalam Kitab Ini Ibn katsir Menukil Riwayat yang Masyhur tentang apa Yang dilakukan Yazid bin Muawiyyah kepada Imam Husein a.s.

اللهم صل على محمد و آل محمد
Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad