Apa Pernyataan Ulama Ahlu Sunnah Tentang Keyakinan Ulama Imamiyyah Terhadap Al-Qur’an

Kitab Al-A’lam Karya Az Zirikliy pada jilid ke 3, halaman 18 Terbitan Daarul Ilmi lilmalayiin

Terdapat Biografi Rohmatulloh Al-Hindi Ulama Ahlu Sunnah bermadzhab Hanafi

Juga kitab :

Izharul Haq Karya Al-Hindi Al Hanafi jilid ke 2 halaman 206 terbitan Maktabah Al-Ashriyyah

Dalam Kitab Ini Terdapat Pernyataan Al-Hindi mengenai Keyakinan Ulama Imamiyyah tentang Al – Qur’an

اللهم صل على محمد و آل محمد
Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad