Bagaimana Ibadah Imam Ali Zainal Abidin Dalam Riwayat Ulama Muslimin

Kitab Siyar A’lam An-Nubala Karya Imam Dzahabi, Jilid Ke 5, Halaman 227, Cetakan Tahun 2006M/1427H, Terbitan Daar Al hadis Al Qohiroh (Mesir)

Dan Juga :
Ktab Showa’iq Al Muhriqoh, Karya Ibn Hajar Al Haytami, Halaman 302, Terbitan Daar Al Kutub Al Ilmiyah, Cetakan Pertama Tahun 1403H/1983M
Dalam Kitab ini diriwayatkan tentang biografi Imam Ali Zainal Abidin
Juga bagaimana Ibadah Beliau a.s

اللهم صل على محمد و آل محمد
Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad