Murid Dekat Imam Ahmad bin Hanbal Bertawassul Melalui Imam Musa Al-Kazhim

Kitab Akhbâr Ad-Duwal wa Atsâr Al-Uwal fit Târîkh, karya Ahmad Yusuf Al-Qirmani, jilid 1 hal 337, terbitan ‘Alamul Kutub, 1992

Didalam kitab ini terdapat biografi Imam Musa Al Kazhim

Kitab Tarikh Baghdad, karya Khatib Al-Baghdadi, jilid 6 hal 15, terbitan Dâr Al Fikr, cetakan pertama tahun 1424H/ 2004M:

Memuat Biografi Abu Ali Al Kholal

Dalam dalam kitab ini pula pada jilid ke 1hal 99, terdapat pernyataan Abu Ali Al- Kholal bahwa dirinya ketika mengalami masalah , beliau mendatangi KUBUR imam Musa Al-Kazhim untuk bertawasul melalui beliau as

اللهم صل على محمد و آل محمد
Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad