Benarkah Paman Nabi saw (Abu Tholib) Mati Dalam Keadaan Kafir ?

Kitab Mustadraka A’la Shohihayn Karya Al Hakim an- Naisaburi Jilid Ke 4 halaman 299, Cetakan tahun 2002M/1422H, terbitan Daarul fikr
Hadis No : 6580
Dalam kitab Ini terdapat Riwayat tentang Kecintaan Beliau saw bukan hanya kepada Abu Tholib bahkan kepada Orang-orang yang dicintai oleh Abu Tholib.

Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad