Ulama Besar Ahlus Sunnah Ibn Hibban Bertawassul Melalui Imam Ali Ar Ridho as

Kitab Ats Tsiqot Karya Ubn Hibban , Jilid ke 5 halaman 325, cetakan pertama Tahun 1992M/1419H, Terbitan Daar Al Kutub Al Ilmiyah

Dalam Kitab Ini memuat Biografi Imam Ali Ar-Ridho serta pernyataan tentang keutamaan Beliau a.s, serta Pernyataan Ibn Hibban tentang keutamaan Bertawasul kepada Kubur Imam Ali Ar Ridho a.s

اللهم صل على محمد و آل محمد
Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad