Cara Ziarah Kepada Rasulullah saw Yang Diajarkan Oleh Al Qostholani

Kitab Al Mawahib Al Laduniyyah , Jilid 4, Halaman 593, Cetakan Tahun 1425H/2004M,Terbitan Al Maktabul Islami

Dalam Kitab Ini Terdapat Pernyataan Al Qostholani tentang Syafa’at, Istighosah dan Tawasul,
Riwayat tentang bagaimana Al-Qostholani meminta tolong kepada Allah melalui Nabi saw dan Memohon Syafa’at melalui beliau saw untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya

Allahuimma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad

اللهم صل على محمد و آل محمد