Siapakah Yang Paling Mirip Dengan Rasulullah saw ?

Sunan Abu Daud Tahqiq Al Albaani, Halaman 943, Cetakan ke 2 Tahun 2007M/1427H, Terbitan Maktabah Al Maarif li an Nasyri wa at Tauzi

Terdapat Riwayat Shohih terdapat pernyataan Aisyah Ummul Mukminin tentang Sosok Sayyidah Zahra a.s
اللهم صل على محمد و آل محمد
Allahumma Sholi A’la Muhammad Wa Aali Muhammad